2023-03-06

Czym jest księga wieczysta?

Zgodnie z Art. 1 Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece – księga wieczysta jest zbiorem dokumentów dotyczących wszystkich czynności prawnych, jakie miały miejsce w związku z konkretną nieruchomością. Księga wieczysta pozwala również zapoznać się z aktualnym stanem prawnym danego budynku, gruntu czy lokalu. Rejestr ksiąg wieczystych wraz z przypisanymi do nich dokumentami związanymi z określoną nieruchomością prowadzi wydział wieczystoksięgowy w Sądzie Rejonowym właściwym ze względu na położenie nieruchomości.

Czym jest księga wieczysta?

Zgodnie z Art. 1 Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece – księga wieczysta jest zbiorem dokumentów dotyczących wszystkich czynności prawnych, jakie miały miejsce w związku z konkretną nieruchomością. Księga wieczysta pozwala również zapoznać się z aktualnym stanem prawnym danego budynku, gruntu czy lokalu. Rejestr ksiąg wieczystych wraz z przypisanymi do nich dokumentami związanymi z określoną nieruchomością prowadzi wydział wieczystoksięgowy w Sądzie Rejonowym właściwym ze względu na położenie nieruchomości.

Jakie informacje znajdują się w księdze wieczystej?

Księga wieczysta to niezwykle ważny i przydatny zbiór dokumentów, szczególnie z punktu widzenia osób planujących zakup danej nieruchomości. Pozwala uzyskać szczegółowe informacje dotyczące historii nieruchomości oraz poznać jej aktualny stan prawny. Co ważne, księgi wieczyste objęte są rękojmią wiary publicznej, która gwarantuje, że gdy między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a faktycznym stanem prawnym zostaną ujawnione niezgodności, prawo zawsze stanie po stronie kupującego.

 

Księga wieczysta zawiera cztery działy:

 

Dział I – Oznaczenie nieruchomości i spis praw związanych z jej własnością.

Dział II – Wpisy dotyczące własności oraz użytkowania wieczystego.

Dział III – Prawa, ograniczenia i roszczenia ciążące na nieruchomości.

Dział IV – Wpisy dotyczące hipoteki.

Czy każda nieruchomość ma księgę wieczystą?

Księgi wieczyste posiada zdecydowana większość nieruchomości. Choć nie jest to obowiązkiem, ich posiadanie wiąże się z wieloma korzyściami i ułatwi sprzedanie mieszkania, lokalu czy gruntu w przyszłości. Osoba nabywająca daną nieruchomość może zajrzeć do księgi wieczystej, aby zapoznać się ze wszystkimi najważniejszymi dokumentami i aktualnym stanem prawnym mieszkania lub innego lokalu. Odpowiedni wpis do księgi wieczystej pieczętuje przeniesienie własności nieruchomości na nowego właściciela. Warto wspomnieć, że posiadanie księgi wieczystej jest obowiązkowe w przypadku starania się o kredyt hipoteczny.

 

Brak księgi wieczystej dotyczy głównie bardzo starych lub opuszczonych nieruchomości. Jeśli właściciel takiego lokalu zdecyduje się na jego zbycie, może w każdej chwili złożyć wniosek o założenie księgi wieczystej we właściwym dla miejsca położenia nieruchomości wydziale ksiąg wieczystych w sądzie rejonowym. Bez zakładania księgi wieczystej mogą sprzedać swój lokal właściciele własnościowych mieszkań spółdzielczych. W tym przypadku do sporządzenia dokumentacji notarialnej wystarczy odpowiednie zaświadczenie ze spółdzielni.

Gdzie sprawdzić księgę wieczystą?

Księgę wieczystą danej nieruchomości można sprawdzić w wersji papierowej we właściwym ze względu na jej położenie sądzie rejonowym lub w wersji elektronicznej w serwisie internetowym ekw.ms.gov.pl (Elektroniczne Księgi Wieczyste). Chcąc uzyskać dostęp do księgi wieczystej, należy podać kod wydziału właściwego Sądu Rejonowego, numer KW oraz cyfrę kontrolną od 0 do 9. Numer księgi wieczystej można pozyskać od właściciela nieruchomości. Alternatywnym sposobem jest odnalezienie numeru w wypisie ewidencji gruntów i budynków. Można go również wyszukać za pomocą internetowej wyszukiwarki Ksiegiwieczyste.pl podając numer działki lub adres.

Wróć do listy

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.