2021-05-27

Energooszczędność w świetle nowych przepisów

Na początku tego roku weszły w życie nowe wymogi dotyczące energooszczędności dla budynków. Te restrykcje stanowią kolejny już krok, którego celem jest ograniczanie zużycia energii. Ile będzie kosztowało inwestora wdrożenie proekologicznej polityki na swojej budowie? Jak nowe przepisy wpłyną na projekty deweloperskie budynków wielorodzinnych?

Energooszczędność w świetle nowych przepisów

Dom energooszczędny to budynek, gdzie każdy jego element wpływa na mniejsze zużycie energii.  Główną zaletą budynku energooszczędnego są oczywiście niższe rachunki, a wadą koszt zaprojektowania i budowy. Od tego roku przy budowie energooszczędnego domu, większe znaczenie będą miały odnawialne źródła energii. Celem nadrzędnym jest ochrona środowiska naturalnego, poprzez mniejszą emisję szkodliwych gazów do atmosfery. Mamy z tym problem, dlatego zmieniają się przepisy na coraz bardziej restrykcyjne.

 

Kolejny krok ku ochronie środowiska

 

Przy budowie domu, musimy liczyć się ze zmianami w kwestii ochrony cieplnej budynków. Pierwsze kroki w celu ograniczenia zużycia energii miały miejsce prawie 20 lat temu. Przez dwie dekady, Unia Europejska wprowadziła szereg dyrektyw, które muszą stosować państwa członkowskie w zakresie budownictwa przyjaznego środowisku naturalnemu. Celem głównym  było, ograniczanie zużycia energii i ograniczenie emisji dwutlenku węgla.

 

Przez te lata, co jakiś czas jesteśmy zobligowani wdrażać coraz to nowe przepisy, dotyczące  budowy nowych, ale też modernizacji już istniejących budynków. Dostosowanie ich do aktualnych wymagań odnoszących się w granicach dopuszczalnej przez europejskie normy charakterystyki energetycznej, w tym roku nabrało rozpędu.

 

Nowe przepisy weszły w życie

 

Polska, podobnie jak inne kraje członkowie, musiały się do tych wytycznych zastosować, czego efektem była zmiana prawa budowlanego, która weszła w życie we wrześniu 2020 roku. 31 grudnia 2020 roku zaczęły obowiązywać nowe warunki techniczne tzw. norma WT2021.

Dotyczy ona osób, którzy otrzymają pozwolenie na budowę od 2021 roku. Bardziej restrykcyjne warunki techniczne będą musiały spełniać również budynki rozbudowywane lub modernizowane.

W przepisach dokonano szereg ograniczeń: zmniejszono współczynnik przewodzenia ciepła, wprowadzono obowiązek wymiany kotłów grzewczych (tych powyżej 10 lat). Należy też spełnić bardziej rygorystyczne wymagania, między innymi zakaz przekraczania określonego współczynnika zużycia energii (EP), który określa wielkość rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. Jest wyrażony w kWh(m² rok).

  • w przypadku budynku jednorodzinnego współczynnik, nie może przekroczyć granicy 70 kWh/m2 – wcześniej było to 95 kWh/m2.

Zaostrzone zostały również wymogi dotyczące izolacyjności cieplnej materiałów budowlanych. Zmniejszeniu uległ współczynnik przenikania ciepła (U) poszczególnych elementów budynku. Zgodnie z nowymi przepisami:

  • współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych nie będzie mógł przekraczać wartości 0,2 W/m²K.

Drzwi i okna będą musiały spełnić bardziej restrykcyjne parametry pod kątem energooszczędności.

  • współczynnik przenikania ciepła (U) wynosił 1,1 W/m2K dla okien pionowych i 1,3 W/m2K dla dachowych. Od stycznia współczynnik został obniżony do 0,9 W/m2K dla okien pionowych oraz 1,1 W/m2K dla okien połaciowych.

Największa rewolucja czeka jednak właścicieli w kwestii związanej z wyborem systemu grzewczego. Utrudnione będzie zastosowanie się do nowych przepisów, przy wyborze ogrzewania piecem. Preferowane są wszystkie systemy, które bazują na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Do minimum ma zostać ograniczone wykorzystanie energii pochodzących ze źródeł nieodnawialnych - czyli węgla, energii elektrycznej, gazu czy oleju opałowego.

 

Jak dopasować się do zmian?

 

Aby osiągnąć założenia WT 2021, należy zainwestować w urządzenia wykorzystujące energię odnawialną. Standardem stanie się montaż paneli fotowoltaicznych – zarówno na budynkach jednorodzinnych jaki wielorodzinnych, montowanie grubszej izolacji, oraz stosowanie pomp ciepła i kotłów na biomasę, które mogą czerpać energię z ziemi lub powietrza. Spełnienie  nowych warunków, nie będzie trudne, ale z pewnością kosztowne.

 

Niestety tylko one,  pozwalają obniżyć zużycie energii pierwotnej i dają szansę na spełnienie nowych warunków technicznych.

Koszt budowy domu energooszczędnego jest wyższy o kilka procent. Ile dokładnie? To zależy od wyboru materiałów budowlanych. W przyszłości różnica w rachunkach pozwoli zrozumieć, że to dobra inwestycja, która pozytywnie wpływa na stan środowiska i na… nasz budżet.

 

Projekty deweloperskie

 

Nowe przepisy dotyczą także deweloperów. Wdrożenie standardu energetycznego WT 2021 wiąże się ze zmianą w kwestii stosowanych materiałów budowlanych.

Producenci materiałów budowlanych, stolarki drzwiowej i okiennej, będą zmuszeni wycofać część asortymentu i zastąpić go zgodnym z nowymi przepisami.  Deweloperzy, którzy w swoich zapasach mają materiały budowlane, okna czy drzwi starszego typu, nie będą mogli ich już wykorzystać. Zapewne wyższy koszt budowy budynków spełniających nowe założenia energetyczne zrekompensuje energooszczędność i niższe koszty ogrzewania.

 

Ważny jest tutaj także aspekt proekologiczny oraz wzrost wartości budynku. Dlatego inwestorzy najprawdopodobniej będą decydować się na wybór materiałów i systemów najlepszej jakości – o wyższej żywotności. Możliwość dłuższej eksploatacji, poprawi efektywność ekonomiczną całej inwestycji, parametry izolacyjne nowoczesnych rozwiązań budowlanych będą dłużej generować wymierne oszczędności.

 

Wróć do listy

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.