2022-01-25

Jak rozliczyć zakup mieszkania w zeznaniu podatkowym PIT?

Zasadniczo kupujący nieruchomość nie musi rozliczać transakcji w deklaracji PIT, ponieważ nie generuje ona dla niego przychodu. Jednak kiedy środki na jej zakup pochodzą ze zbycia innej, to już może on skorzystać z ulgi mieszkaniowej. Odliczeniu podlegają też odsetki od kredytu hipotecznego. Jak rozliczyć ulgi w PIT?

Jak rozliczyć zakup mieszkania w zeznaniu podatkowym PIT?

SPRAWDŹ | Aktualne Inwestycje Ancona Development

 

Ulga mieszkaniowa

 

 

W myśl obowiązującej ustawy o PIT każdy, kto sprzedaje nieruchomość, musi zapłacić zryczałtowany 19% podatek liczony od przychodu uzyskiwanego z odpłatnego zbycia mieszkania. Wyjątkiem jest sytuacja, w której podatnik sprzedaje nieruchomość po pięciu latach od jej zakupu. Okres ten liczy się od końca roku, w którym ten ją nabył. W przypadku wcześniejszej spłaty, aby uniknąć zapłacenia podatku, należy pozyskane środki przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe. Zgodnie z przepisami mamy na to 3 lata. Po tym okresie będziemy musieli uiścić należność fiskusowi.

 

Według art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za wydatki na cele mieszkaniowe uznaje się m.in.:

 • zakup budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w nim, a także lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość,

 • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego lub udziału w takim prawie;

 • budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,

 • rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego;

 • spłatę kredytu hipotecznego wraz z odsetkami. W tym przypadku kredyt musi być zaciągnięty, przed dniem sprzedaży danej nieruchomości.

 

W październiku 2021 r. Ministerstwo Finansów wydało Interpretację ogólną, która doprecyzowuje i określa listę wydatków oraz warunki, jakie powinien spełnić nabywca nieruchomości, aby bez ryzyka skorzystać z ulgi mieszkaniowej. Zgodnie z nią odliczenie przysługuje każdemu podatnikowi, który na własne potrzeby mieszkaniowe, kupi i zainstaluje m.in.:

 • sprzęt AGD, np. piekarnik, kuchenkę gazową, elektryczną lub płytę indukcyjną oraz okap albo pochłaniacz;

 • szafki, na których mocowane są umywalki;

 • oświetlenie, w tym taśmy LED i punkty halogenowe;

 • meble trwałe połączone z mieszkaniem np. szafy wnękowe.

 

Warto wiedzieć, że jeśli kwota pochodząca ze sprzedaży nieruchomości była wyższa, niż nabycia nowej, to powstałą różnicę możemy zaliczyć jako wydatek na remont. Jednak musimy pamiętać o udokumentowaniu wydatków.

 

 

Jak rozliczyć ulgę?

 

 

 Odliczenie zakupu mieszkania od podatku wykazuje się w deklaracji PIT-39, który składa się razem z PIT-36 oraz PIT-37. W zeznaniu należy wpisać:

 • dochody uzyskane w danym roku podatkowym ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych;

 • wartość należnego podatku od dochodu, który nie jest zwolniony z podatku dochodowego;

 • dochody zwolnione z podatku na podstawie ulgi mieszkaniowej.

 

Ulga odsetkowa

 

Ulga odsetkowa przysługuje tym, którzy spłacają:

 • kredyt mieszkaniowy;

 • pożyczkę zaciągniętą na spłatę kredytu mieszkaniowego;

 • pożyczkę zaciągniętą na spłatę kredytu zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego. 

 

Kredyt powinien zaspokajać własne potrzeby mieszkaniowe podatnika. Odliczeniu od dochodu podlegają tylko odsetki od części kredytu – do kwoty 325 990 zł.

 

Aby obliczyć kwotę przysługującej ulgi, należy limit w wysokości 325 990 zł podzielić przez całość zaciągniętego kredytu, następnie wynik pomnożyć przez sumę zapłaconych odsetek.

 

W związku z tym, że ulga odsetkowa została uchylona 1 stycznia 2007 r., mogą z niej skorzystać podatnicy w ramach tzw. praw nabytych. Zgodnie z przepisami przejściowymi odliczenie wydatków na spłatę odsetek, można dokonywać do czasu upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt podpisanej przed 1 stycznia 2007 r. z zastrzeżeniem, że okres ten nie może być dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

 

Odliczenia można dokonać na załączniku PIT-D składanego do rocznych zeznań podatkowych: PIT-37, PIT-36 lub w PIT-28. Jeżeli rozliczamy ulgę pierwszy raz oprócz załącznika PIT-D trzeba dołączyć wypełniony druk PIT-2K. Aby dokonać odliczenia, musimy wziąć z banku zaświadczenie o wysokości zapłaconych odsetek.

 

Odliczenia odsetek nie przysługują osobom, które korzystały lub korzystają na zasadzie praw nabytych, z tzw. dużej ulgi budowlanej oraz ulgi z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej, a także tym, którzy odliczyli odsetki od kosztów uzyskania przychodów albo zostały one im zwrócone w jakiejkolwiek formie. Ponadto, nie odliczymy odsetek od kredytów:

 • udzielonych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz kasy mieszkaniowej;

 • zaciągniętych w celu usunięcia skutków klęsk żywiołowych;

 • udzielonych na zasadach określonych w Ustawie z dnia 8 września 2006 roku o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania.

 

W przypadku jakichkolwiek odliczeń wszystkie dokumenty potwierdzające wydatki (rachunki i paragony imienne oraz faktury) musimy przechowywać przez 5 lat od końca roku, w którym złożyliśmy zeznanie podatkowe PIT.

Wróć do listy

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.