2021-10-20

Miejsce postojowe. Czy zawsze trzeba kupić?

Nie w każdej inwestycji zakup miejsca postojowego jest obowiązkowy. Są jednak osiedla, gdzie klienci decydują się na zakup więcej niż jednego miejsca parkingowego. Ile to kosztuje?

Miejsce postojowe. Czy zawsze trzeba kupić?

SPRAWDŹ | Aktualne Inwestycje Ancona Development

 

Ile kosztują miejsca postojowe w nowych osiedlach?

 

Obowiązek zakupu miejsc postojowych uzależniony jest od konkretnej inwestycji. W niektórych projektach, z uwagi na wysoki wskaźnik miejsc postojowych, wprowadza się warunek zakupu miejsca parkingowego. Problemu ze sprzedażą garaży nie ma w inwestycjach zlokalizowanych w centrach miast, gdzie trudniej jest parkować. W takich projektach z reguły niższy jest też wskaźnik ilości miejsc postojowych w porównaniu do liczby budowanych mieszkań.

 

Mniejszą dynamikę sprzedaży notuje się w inwestycjach, w których mieszkania są tańsze, gdzie koszt zakupu garażu stanowi problem dla klienta z ograniczoną zdolnością finansową. W takich osiedlach miejsca postojowe sprzedają się często kilka miesięcy po zakończeniu budowy, gdy klienci odbiorą i wykończą mieszkanie.

 

Ceny miejsc postojowych uzależnione są od lokalizacji i rodzaju miejsca, tj. od tego, czy znajduje się w garażu podziemnym, czy na zewnątrz, czy jest standardowe, czy typu Klaus lub rodzinne, a także od tego, czy do miejsca przynależy komórka albo schowek. Ceny miejsc parkingowych wahają się średnio od 30 tys. zł do 50 tys. zł.

 

 Czy zakup miejsca garażowego do wymóg?

 

Deweloperzy, którzy realizują nowe inwestycje, są zobowiązani przepisami prawa do uwzględnienia w projekcie odpowiedniej ilości miejsc postojowych. Czy deweloper może zmusić nabywcę mieszkania do obligatoryjnego zakupu garażu?


Obecnie praktycznie większość nowych budynków mieszkalnych posiada garaże. Deweloper realizując inwestycję budowlaną musi przewidzieć w projekcie odpowiednią liczbę miejsc postojowych. Obowiązek ten wynika z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690). Zgodnie z § 18 Rozporządzenia zagospodarowując działkę budowlaną, należy urządzić, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy, miejsca postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne.

 

Liczbę i sposób urządzenia miejsc postojowych należy dostosować do wymagań ustalonych w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem potrzebnej liczby miejsc, z których korzystają osoby niepełnosprawne.

 

W świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego miejsca postojowe muszą być zaprojektowane i urządzone na terenie należącym do inwestora, na którym dana inwestycja ma być realizowana, a posiadanie miejsca do parkowania jest integralnie związane z budownictwem mieszkaniowym

 

Zakup miejsca postojowego w garażu podziemnym inwestycji często jest elementem całości umowy zakupu mieszkania, nie jest to jednak uniwersalna opcja. Wszystko zależy od konstrukcji umowy deweloperskiej lub negocjacji z deweloperem.

Wróć do listy

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.