2021-11-07

Odbiór mieszkania. Co trzeba wiedzieć?

Odbiór mieszkania od dewelopera to jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów w życiu każdego, kto zdecydował się przejść na swoje. Do odbioru własnego mieszkania należy podejść poważnie, ponieważ od tego zależy, czy na etapie wykańczania lokalu, a później mieszkania nie natrafimy na niespodzianki.

Odbiór mieszkania. Co trzeba wiedzieć?

SPRAWDŹ | Aktualne Inwestycje Ancona Development

 

 

Kiedy następuje odbiór mieszkania?

 

Kwestie dotyczące terminów i przebiegu odbioru lokalu od dewelopera, strony powinny dokładnie ustalić jeszcze na etapie zawierania umowy deweloperskiej lub umowy przedwstępnej. Pamiętajmy, że umowa powinna szczegółowo określać standard wykończenia mieszkania.

 

Zazwyczaj nabywca, jeszcze przed podpisaniem aktu notarialnego przenoszącego własność lokalu, ale już po wpłacie całości ceny nieruchomości, dokonuje osobistego odbioru mieszkania.

 

Protokół z odbioru


Podczas odbioru należy sprawdzić, czy jego standard mieszkania jest zgodny z ustaleniami zawartymi w umowie wcześniej zawartej z deweloperem. Najlepiej zrobić to przy świetle dziennym, w obecności osoby z doświadczeniem w branży budowlanej, która szybko wyłapie ewentualne mankamenty.

 

Zgodnie z prawem, przekazanie lokalu protokołem zdawczo-odbiorczym może nastąpić dopiero po uzyskaniu przez dewelopera decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Wówczas nabywca oraz przedstawiciel dewelopera umawiają się na dokonanie odbioru, a tym samym przekazanie mieszkania i kluczy. W sytuacji, gdy nabywcami są dwie lub więcej osób, wystarczy, że podczas niego obecna będzie jedna z nich.

 

Z odbioru lokalu sporządza się protokół w formie pisemnej, do którego można wpisać ewentualne wady. W terminie 14 dni od podpisania protokołu deweloper jest zobowiązany doręczyć nabywcy oświadczenie o uznaniu lub odmowie uznania wad i jej przyczynach. Uznane wady deweloper zobowiązany jest usunąć w terminie 30 dni. Jeżeli jednak w ocenie nabywcy wady lokalu są istotne, tj. uniemożliwiające prawidłowe korzystanie z lokalu lub mocno je utrudniające, to nie musi on podpisywać protokołu. Deweloper w takiej sytuacji powinien określić w jakim terminie usunie usterki.

 

Jak nie gwarancja, to rękojmia


Pamiętajmy również, że kodeks cywilny dopuszcza dochodzenie praw nabywcy z tytułu wad fizycznych i prawnych lokalu także wtedy, gdy zostaną one ujawnione już po dokonaniu odbioru mieszkania. Deweloper odpowiada wówczas na zasadach rękojmi (wynoszącej 5 lat), która obejmuje odpowiedzialność, m.in. za wady lokalu zmniejszające jego wartość lub użyteczność oraz za wady prawne lokalu. Przykładem wady prawnej jest sytuacja, w której deweloper wybudował budynek na gruncie, do którego nie miał tytułu prawnego, bądź też lokal był obciążony prawem innej osoby.

 

Co bardzo ważne – odpowiedzialność z tytułu rękojmi ciąży na deweloperze tylko wtedy, gdy nabywca nie wiedział o wadzie w chwili ustanowienia odrębnej własności lokalu. Jeżeli nabywca zauważy wady lokalu po dokonaniu jego odbioru, powinien zawiadomić dewelopera (najlepiej w formie pisemnej) o wystąpieniu wady maksymalnie w ciągu miesiąca od jej wykrycia. W zawiadomieniu takim należy umieścić wezwanie do usunięcia wad, a także wyznaczyć odpowiedni termin ich usunięcia.

 

Deweloper może odmówić usunięcia wad, co w zależności od tego jak istotna jest dana wada, pociąga za sobą odpowiednie konsekwencje prawne. Nabywca w takiej sytuacji może żądać obniżenia ceny lokalu bądź, gdy wada jest istotna, wymiany lokalu, a w ostateczności może nawet odstąpić od umowy z deweloperem z prawem do żądania zwrotu wpłaconych kwot.

Oprócz rękojmi, deweloper może dać na swoje prace gwarancję, która jest dobrowolna. Jest ona obietnicą, że jeżeli w czasie określonym w umowie wyjdą jakieś wady lub usterki, to deweloper dokona ich naprawy lub wymiany towaru na swój koszt. Można domagać się jednocześnie rękojmi i gwarancji.

 

CZYTAJ TAKŻE | Mieszkanie na parterze czy na piętrze?

 

Najważniejsze rzeczy, które trzeba sprawdzić przy odbiorze

 

  • Powierzchnia mieszkania – metraż każdego z pomieszczeń i całego mieszkania.
  • Podłogi – czy są równe, czy jest poprowadzona dylatacja.
  • Ściany – czy są równe, bez pęknięć i pęcherzyków powietrza, czy nie ma zacieków.
  • Okna i drzwi – czy okna się lekko otwierają, czy są szczelne i czy nie mają żadnych zarysowań oraz czy są dobrze wyregulowane, czy po zamknięciu drzwi nie ma widocznej szczeliny. Jeżeli są to drzwi antywłamaniowe to powinny mieć o certyfikat.
  • Balkon – tutaj bardzo ważny jest prawidłowy spadek i odpływ wody deszczowej, tak by w czasie deszczu woda nie stała na balkonie. Płytki powinny być położone równo a balustrady zabezpieczone przed zniszczeniem wynikającym z warunków atmosferycznych.
  • Media – czy gniazdka, punkty świetlne oraz dopływy i odpływy wody są umieszczone zgodnie z projektem. Czy w każdym gniazdku jest prąd.
  • Piwnica i miejsce postojowe – czy powierzchnia i położenie zgadzają się z ustalonymi w umowie.
Wróć do listy

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.