2023-09-18

Podatek PCC: Zmiany w 2023 roku

Osoby uczestniczące w transakcjach, których przedmiotem są nieruchomości już teraz powinny przygotować się na zmiany, jakie wprowadzi uchwalona nowelizacja ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Jakie to zmiany? Kiedy zaczną obowiązywać nowe regulacje? Kto na nich zyska, a kto straci? Konstrukcja podatku od czynności cywilnoprawnych sprawia, że w przypadku zawierania umowy kupna-sprzedaży nieruchomości obowiązek podatkowy spoczywa na kupującym. Dotychczas zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku zobowiązani do zapłaty podatku PCC byli wszyscy kupujący nabywający nieruchomości w ramach rynku wtórnego.

Podatek PCC: Zmiany w 2023 roku

Jakie zmiany w PCC po nowelizacji?

Od 31 sierpnia 2023 roku ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych została wzbogacona o nowe zwolnienie przedmiotowe. Uwolnione od PCC zostały umowy odpłatnego zbycia prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Opisywaną preferencją podatkową objęte zostało również spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub budynku jednorodzinnego.

Zwolnienie to dotyczy osób fizycznych, które nabywają swoje pierwsze mieszkanie lub dom. Z opisanej powyżej preferencji skorzystają również nabywcy nieruchomości z rynku wtórnego, którzy co prawda posiadają udział w nieruchomości (w wartości nieprzekraczającej 50%), ale wyłącznie pod warunkiem, że ich udział został nabyty w drodze dziedziczenia.

Zwolnienie z PPC nie dla każdego!

Konstrukcja językowa omawianego przepisu prowadzi do wniosku, iż nie ma przeszkód ku temu, aby z preferencji podatkowej skorzystały osoby nabywające nieruchomość wspólnie. W sytuacji, w której jest więcej niż jeden nabywca mieszkania lub domu jednorodzinnego ważnym jest, aby każdy z kupujących spełniał przesłanki zwolnienia z PPC. Oznacza to, że żaden z przyszłych współwłaścicieli nie może posiadać innej nieruchomości, za wyjątkiem posiadania udziałów w nieruchomości nabytych w drodze dziedziczenia i to pod warunkiem, iż wartość tych udziałów nie przekracza 50%.

Kto zapłaci wyższy podatek?

Ustawodawca kompensuje wskazaną powyżej preferencję podatkową poprzez nałożenie podwyższonej stawki PCC dla sprzedaży nieruchomości nabywającemu udziały lub prawo własności do piątego i więcej mieszkania lub domu. Co ważne, od 1 stycznia 2024 roku obowiązkowi podatkowemu będą podlegały nie tylko osoby fizyczne, ale również nabywcy występujący w ramach omawianych transakcji jako podatnicy VAT. Wyższa stawka będzie miała zastosowanie również w przypadku, gdy nabywcami nieruchomości będą dwa lub więcej podmiotów - dotyczyć będzie to sytuacji, w której którykolwiek z kupujących spełni jeden z warunków dla stawki 6% PCC.

Kiedy 6% stawka PPC?

6% stawka podatku znajdzie zastosowanie od umowy sprzedaży zawartej z tym samym kupującym, gdy:

  • nabywa co najmniej sześć lokali mieszkalnych stanowiących odrębne nieruchomości w jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowej, opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, lub udziały w tych lokalach albo
  • nabył już co najmniej pięć takich lokali lub udziały w nich.

Nowa wyższa stawka PPC obowiązuje od 1 stycznia 2024 roku. Oznacza to, że w razie zawarcia umowy sprzedaży przed końcem 2023 roku zastosowanie znajdzie dotychczasowa stawka 2% niezależnie od ilości nieruchomości posiadanych przez nabywcę i momentu przeniesienia prawa własności na kupującego kolejne lokale. Zapoznaj się z naszą ofertą mieszkań w Józesławiu!

Wróć do listy

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.