2021-11-26

Zieleń w inwestycjach deweloperskich - jak bardzo jest ważna?

Nowoczesne osiedla coraz częściej wyróżniają się nie tylko ciekawą architekturą, ale i atrakcyjnymi terenami zielonymi. Stawy, zielone dachy, kwietne łąki… czym jeszcze mogą zaskoczyć klientów nowoczesne osiedla mieszkaniowe?

Zieleń w inwestycjach deweloperskich - jak bardzo jest ważna?

SPRAWDŹ | Aktualne Inwestycje Ancona Development

 

Co znaczą rośliny dla mieszkańca osiedla?


Naukowcy już dawno udowodnili, że przygoda korzystnie wpływa na stan psychiczny człowieka. Pomaga się zrelaksować, odpocząć i złagodzić stres.

 

Zieleń na osiedlach pełni również rolę ozdobną. Kolorowe kwiaty wiosną, zielone krzewy zimą i różnobarwne liście jesienią rozweselają przestrzeń i sprawiają, że jest ona po prostu bardziej estetyczna. Poza tym roślinność posadzona wzdłuż alejek podkreśla ciągi komunikacyjne prowadzące do poszczególnych stref, np. wskazuje wejścia do budynków.

 

W wielu miejscach zieleń sprawdza się w oddzielaniu terenów cichych od głośnych (np. placów zabaw) albo prywatnych ogródków od przestrzeni ogólnodostępnej.

 

 

Zagospodarowanie terenu inwestycji a przepisy


Wbrew pozorom deweloper nie może dowolnie ukształtować kupionej działki. Musi stosować się do wytycznych, jakie znajdują się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. A jeśli takowy nie jest sporządzony, obowiązuje go wydana decyzja miasta lub gminy o warunkach zabudowy. Dokumenty mówią, jaki procent powierzchni działki, na której zbudowane będzie osiedle, powinien obejmować obszar biologicznie czynny. To również urząd określa, jakie rośliny należy zachować.

 

Przepisy ogólne


Ogólne zasady są zapisane w rozdziale 8. Zieleń i urządzenia rekreacyjne w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z nim na działkach budowlanych, przeznaczonych m.in. pod zabudowę wielorodzinną, co najmniej 25% ich powierzchni powinno być przeznaczonych na tereny biologicznie czynne. Oczywiście, jeśli miejscowy plan nie stanowi inaczej.

 

Warto dodać, że według przepisów teren biologicznie czynny to obszar z nawierzchnią zapewniającą naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów (co najmniej 10 m2) z taką nawierzchnią oraz woda powierzchniowa na tym terenie.

 

W ww. rozporządzeniu są również wytyczne, gdzie powinny być usytuowane place zabaw oraz miejsca rekreacyjne. Jak wynika z przepisów, muszą one znajdować się w odległości 10 m od linii rozgraniczających ulicę, okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz miejsc gromadzenia odpadów.

 

Poza tym, co najmniej 30% tych terenów należy ulokować na obszarach biologicznie czynnych, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

Rozporządzenie mówi też, że nasłonecznienie placu zabaw dla dzieci powinno wynosić co najmniej 4 godziny dziennie. Natomiast w zabudowie śródmiejskiej ustawodawca dopuszcza insolację nie krótszą niż 2 godziny.

 

Jak wygląda proces aranżacji osiedlowej zieleni?


Codzienny kontakt z zielenią jest bardzo ważny. Nastraja pozytywnie, sprzyja dobremu samopoczuciu, łagodzi napięcia i emocje, ułatwia nawiązywanie kontaktów z sąsiadami. Dlatego projektowaniem zieleni na osiedlach zajmują się architekci, którzy ściśle współpracują z wyspecjalizowanymi pracowniami architektury krajobrazu.

 

Aby projektant mógł zacząć pracę, musi wpierw dostać materiały wyjściowe oraz sprecyzowane oczekiwania. Podstawowe dokumenty to:

  • mapy sytuacyjno-wysokościowe oraz plan zagospodarowania przestrzennego;
  • opisowa i graficzna inwentaryzacja terenu zawierająca takie dane jak: położenie i orientację, granice działki, obrys i usytuowanie planowanych obiektów budowlanych, istniejące i planowane układy komunikacyjne oraz oznaczenie układu szaty roślinnej;
  • opisowa i graficzna inwentaryzacja szaty roślinnej obejmująca m.in. nazwy gatunkowe i odmiany wszystkich roślin, wysokość drzew i obwód pni oraz dla skupisk krzewów lub żywopłotów – powierzchnię, jaką zajmują w m2.

Oczywiście architekt krajobrazu nie pracuje samodzielnie. Jego koncepcja musi być spójna z innymi projektantami, tworzącymi plan zagospodarowania terenu i jego ukształtowania, projekty instalacji oświetleniowych, odwadniających i nawadniających oraz projekty elementów małej architektury.

 

Dzięki wspólnej pracy specjalistów można osiągnąć optymalne rezultaty. Na przykład dopasować szlaki komunikacyjne do ukształtowania terenu i zaplanowanej roślinności tak, aby końcowy efekt osiedlowego ogrodu był wizualnie dopracowany, a jednocześnie praktyczny i jak najmniej uciążliwy w późniejszym utrzymaniu. Tylko prawidłowo zaprojektowana zieleń ma korzystny wpływ na zurbanizowane środowisko miejskie.

 

Tereny zielone mają być uzupełnieniem architektury albo pięknym tłem. Ponadto powinny podnosić jakość życia klientów, dlatego muszą odpowiadać przynajmniej na ich potrzeby. Deweloperzy starają się znaleźć i wydzielić obszary dedykowane konkretnym funkcjom. Stworzyć miejsca sprzyjające i zachęcające do integracji, pamiętając o obszarach dających szansę na spokój i kontemplację, wzbogaconych o takie elementy jak rzeźba, woda lub inny akcent z pogranicza sztuki.

Wróć do listy

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.